Koszt obiadów w grudniu wynosi 104,00 zł (16x6,50 zł)

Dni 27.12.2023 - 29.12.20023 są dniami wolnym od zajęć lekcyjnych, za te dni nie jest pobierana opłata za obiad.

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły: 42 1020 3206 0000 8802 0108 7758 w terminie do 25 listopada 2023 r. (decyduje DATA WPŁYWU).

W tytule płatności należy wpisać - imię i nazwisko dziecka , klasę i miesiąc żywieniowy.


Przykład: Jan Kowalski, 1 A, grudzień 2023 r.
UWAGA! Prosimy o wpłaty na obiady, gdy pojawi się ogłoszenie. Wpłaty przed pojawieniem się ogłoszenia dotyczącego obiadów będą zwracane na konto!