Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, informujemy o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

  • 13 października 2023 r.
  • 2 listopada 2023 r.
  • 2 maja 2024 r.
  • 14 – 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 31 maja 2024 r.
  • 17 czerwca 2024 r.

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.45 – 16.30.