Wymagania edukacyjne klasy I - III

Wymagania edukacyjne w klasach I - III - pobierz >>>


Język angielski

Wymagania edukacyjne dla oddziału przedszkolnego - pobierz >>>
Wymagania edukacyjne dla klas 1 - 3 - pobierz >>>
Wymagania edukacyjne dla klas 4 - 8 - pobierz >>>


Biologia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas 5 - 8 - pobierz >>>


Chemia

Wymagania edukacyjne z chemii dla klas VII – VIII - pobierz >>>


EdB

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla klas VIII - pobierz >>>


Fizyka

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klas VII - VIII - pobierz >>>

 

Geografia

Wymagania edukacyjne z geografii dla klas V – VIII - pobierz >>>

 

Historia

Wymagania edukacyjne z historii dla klas IV – VIII - pobierz >>>

 

Informatyka

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klas VII – VIII - pobierz >>>

 

Matematyka

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas IV - VIII - pobierz >>>

 

Muzyka

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klas IV - VIII - pobierz >>>

 

Język niemiecki

Wymaganie edukacyjne z języka niemieckiego dla klas VII - pobierz >>>

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas VIII - pobierz >>>

 

Plastyka

Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas IV-VII - pobierz >>>

 

Język polski

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV – VIII - pobierz >>>

 

Przyroda

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klas IV - pobierz >>>

 

Religia

Wymagania edukacyjne z religii dla klas 0-VIII - pobierz >>>

 

Technika

Wymagania edukacyjne z techniki dla klas IV-VI - pobierz >>>

 

Wiedza o Społeczeństwie

Wymagania edukacyjne z WoS dla klas VIII - pobierz >>>

 

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV - VIII - pobierz >>>

 

Wychowanie przedszkolne

Wymagania edukacyjne z Wychowanie przedszkolne klasy 0 - pobierz >>>