Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Alina Zarzycka

 

Przewodnicząca SU - Alicja Czyżewska 

Zastępca przewodniczącej - Weronika Aftyka

Sekretarz - Szymon Gliwka

 

Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:

Antonina Woźniak

Alicja Winiarska

Maja Skubiszewska

Dominik Duda

Magdalena Kowalik