Poznaj Polskę

W maju nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 20 000zł z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek szkolnych. W naszej szkole z dofinansowania skorzystali wszyscy uczniowie klas drugich oraz 50 uczniów klas IV - VII. Uczniowie ci uczestniczyli w trzech wycieczkach: Zamość, Nałęczów, Kraków - Wieliczka.

poznaj polske