Dyrektor szkoły:
mgr inż. Marian Bober

Wicedyrektor szkoły:
mgr Małgorzata Burzyńska

Wicedyrektor szkoły:
mgr Aniceta Topyła

Wicedyrektor szkoły:
mgr Krzysztof Dec

firlej logo