1983

Kwiecień 1983 rok rozpoczęto budowę przy ulicy 1-go Maja;
rozpoczecie budowy

1987

1 września 1987 zostały oddane do użytku dwa skrzydła (17 sal lekcyjnych), szkoła rozpoczyna działalność dydaktyczno-wychowawczą;

1989/1990

1989/1990 koniec budowy placówki, oddano do użytku ostatnie piąte skrzydło; 13 października 1990 roku Szkoła Podstawowa otrzymuje imię Piotra Firleja;

szkola old

1994/1995

1994/1995 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 powstało II Liceum Ogólnokształcące, obie szkoły przyjęły wspólną nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lubartowie;

liceum sp3

1999

1 września 1999 rok rozwiązany zostaje Zespól Szkół i powstają dwie samodzielne placówki: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja i II Liceum Ogólnokształcące. Obie szkoły mieszczą się nadal w jednym budynku.

liceum sp3

2008

Budowa kompleksu boisk do piłki nożnej ze sztuczną murawą oraz wielofunkcyjne boisko przeznaczone do gry w koszykówkę i siatkówkę, wszystko oświetlone tak wygląda obiekt sportowy powstały w ramach programu Orlik 2012.

Na jego budowę 350 tysięcy złotych wyłożyło Miasto Lubartów, Urząd Marszałkowski 330 tys. zł natomiast budżet Państwa dofinansował je wysokości 330 tyś.zł. (10.11.2008 r.)

boisko orlik

2017

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja nie ma już II Liceum Ogólnokształcącego, Zostało przeniesione do innej siedziby. Od tej chwili szkoła jest jedynym obiektem edukacyjnym przy 1 Maja 66/74.

sp3 old

2020

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja rozpoczyna się termomodernizacja, która diametralnie zmienia wygląd budynku i poprawia jego funkcjonowanie.

sp3