Język polski:
mgr Cezary Bartoń
mgr Agata Borzęcka
mgr Kinga Kasprzak
mgr Anna Kubicka
mgr Urszula Dobosz
mgr Anna Zakaszewska
mgr Jadwiga Dobosz-Chruścik

Matematyka:

mgr inż. Ewa Ejsmentewicz
mgr Barbara Juszczyńska
mgr Agnieszka Lipska
mgr Agnieszka Rysiowska
mgr Katarzyna Skubiszewska

Język angielski:
mgr Izabela Iwanicka
mgr Agnieszka Świderek
mgr Elżbieta Kopeć
mgr Monika Smyl
mgr Monika Fedorowicz

Język niemiecki:
mgr Barbara Karasińska

Przyroda:
mgr inż. Dorota Wronowska
mgr Aniceta Topyła

Biologia:
mgr inż. Dorota Wronowska
mgr Aniceta Topyła
mgr Anna Rzezak
mgr Aneta Głębocka-Wysok

Geografia:
mgr Urszula Wołoszyn
mgr Alina Zarzycka

Fizyka:
mgr Anna Szymbor

Chemia:
mgr Anna Szymbor
mgr Aniceta Topyła

Doradztwo zawodowe:
mgr Alina Zarzycka

Wychowanie fizyczne:
mgr Aleksandra Berger
mgr Krzysztof Dec
mgr Ireneusz Kawecki
mgr Andrzej Pawłowski
mgr Dariusz Klej
mgr Paweł Majcher
mgr Katarzyna Stasiak
mgr Małgorzata Wysoczyńska

Plastyka:
mgr Cezary Misiurski

Muzyka:
mgr Emilia Sobczak-Chudzik

Historia:
mgr Monika Sulowska
mgr Mariola Jabłońska

Technika:
mgr Marek Goleń

Informatyka:
mgr Robert Janikowski
mgr Anna Mioduchowska
mgr Danuta Bogusz
mgr Marta Majchrzak

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Dariusz Klej

Religia:
mgr ks. Wiktor Michałowski
mgr Marzena Borzęcka
mgr Agnieszka Szelech
mgr Aneta Głębocka-Wysok

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Urszula Wołoszyn

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Edyta Biskup
mgr Anetta Bober
mgr Danuta Bogusz
mgr Emilia Kamińska
mgr Marzena Łukasiewicz
mgr Marta Majchrzak
mgr Paulina Mazurek
mgr Marta Mitura
mgr Agnieszka Poznańska
mgr Katarzyna Romanek
mgr Anna Wiącek
mgr Marta Widyńska

Wychowanie Przedszkolne:
mgr Eliza Mazurek
mgr Renata Kopryk

Świetlica:
mgr Katarzyna Komorowska
mgr Ewa Kurlak
mgr Dorota Latek
mgr Łukasz Ćwiek
mgr Agnieszka Potocka

Logopedia:
mgr Urszula Czakon

Biblioteka:
mgr Ewa Abramek
mgr Kinga Grzelak
mgr Danuta Olejniczek

Pedagog:
mgr Anna Janikowska
mgr Agnieszka Poznańska

Pedagog specjalny:
mgr Agnieszka Poznańska

Psycholog:
mgr Alicja Lewkowicz