Aktywna tablica
W lipcu otrzymaliśmy dotację w wysokości 43 750 zł (35000 zł budżetu państwa i 8750 z budżetu Miasta Lubartów) na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”. W ramach pozyskanych funduszy zostanie zakupiony 65-calowy monitor, 4 laptopy i tablety i 11 programów do pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

aktywna tablica