Osoby, które zgłosiły telefonicznie w miesiącach: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2023 odpisy obiadów swoich dzieci proszone są o dostarczenie do działu księgowości szkoły niewykorzystanych numerków do dnia 20.12.2023 r. Jest to konieczne do uznania odpisów.
Zwrot odpisu będzie dokonany na konto rodzica podane w karcie zgłoszenia dziecka na obiady. Osoby, które nie zwrócą numerków do dnia 20.12.2023 nie otrzymają zwrotu pieniędzy.