Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Eliminacje konkursowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane są w trzech etapach:
a) etap pierwszy (szkolny) – czas trwania 60 minut,
b) etap drugi (rejonowy) – czas trwania 90 minut,
c) etap trzeci (wojewódzki) – czas trwania 90 minut.

 

Harmonogram eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV - VIII

 Konkursy  Termin etapu szkolnego - godzina 9:00  Termin ogłoszenia wyników
 polonistyczny 11.10.2023 r.  30.10.2023 r.   
 matematyczny 12.10.2023 r.
 historyczny 16.10.2023 r. 
 języka angielskiego 17.10.2023 r.  2.11.2023 r.   
 chemiczny 18.10.2023 r. 
 języka rosyjskiego 19.10.2023 r. 
 biologiczny 20.10.2023 r.  7.11.2023 r.   
 fizyczny 23.10.2023 r. 
 geograficzny 24.10.2023 r. 
 języka niemieckiego 25.10.2023 r. 10.11.2023 r.  
 języka francuskiego  27.10.2023 r.
 języka hiszpańskiego 3.11.2023 r.  14.11.2023 r. 
  • Eliminacje szkolne ustala się na godz. 9.00; czas pisania testu – 60 minut; miejsce – stołówka szkolna lub czytelnia szkolna (w zależności od liczby uczestników)
  • Uczniowie przystępujący do konkursu muszą przekazać dyrektorowi szkoły pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym

Regulamin konkursów przedmiotowych, zakresy wymagań na poszczególnych etapach konkursu oraz terminy eliminacji, dostępne są na stronie:

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/14303,Regulamin-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-lu.html